Edukacja

Mediacje Gospodarcze

Mediatorium.pl to strona zespołu mediatorów sądowych w Łodzi. W zakresie oferty jest rozwiązywanie konfliktów a także mediacje gospodarcze. Jesteśmy po to, żeby klienci mogli uniknąć długotrwałych i drogich procesów sądowych. Jako mediację należy rozumieć dobrowolne, nieformalne postępowanie zamienne dla procesu sądowego w sprawach, które mają szansę zakończyć się ugodą. Mediator Łódź to osoba zdystansowana, nieuwikłana […]

Brak komentarzy Czytaj więcej