Edukacja

Akademia Mądrego Dziecka

Uzdolnione dziecko, które wchodzi w pierwotny obszar edukacji przedszkolnej edukuje się poprzez gry i zabawy. W tym pierwszym stadium edukacyjnym rozwój młodego człowieka odbywa się pod kontrolą rodziców. Dopiero później najważniejszą rolę zaczynają odgrywać wychowawcy w szkole podstawowej. Edukacja w oparciu o zabawę Edukacja poprzez zabawę wytwarza w młodym człowieku najważniejsze predyspozycje do późniejszego rozwoju […]

Brak komentarzy Czytaj więcej